?שכחת סיסמה
 
 

מדיניות פרטיות באתר "שער למתחיל"

חברת “ידיעות שורות” (שותפות רשומה. להלן תיקרא, למען הנוחות, "ידיעות שורות") מתייחסת בכבוד לפרטיות המשתמשים באתר האינטרנט של המהדורה הדיגיטלית של השבועון "שער למתחיל" שבניהולה (להלן ייקרא, למען הנוחות, "האתר").
תנאים אלה ילמדו אותך מהי מדיניות הפרטיות הנהוגה באתר.
הם סוקרים, בין השאר, את האופן שבו משתמשת ”ידיעות שורות” במידע שמוסרים המשתמשים באתר או שהיא אוספת בעת השימוש באתר.

רישום לשירותים
השימוש במהדורה הדיגיטלית שבאתר "שער למתחיל" דורש הרשמה.
במסגרת ההרשמה תידרש למסור מידע אישי, כדוגמת שמך, כתובתך, דרכי ההתקשרות עמך, כתובת הדואר האלקטרוני שלך, פרטי כרטיס האשראי שברשותך. השדות שחובה למלא יסומנו במפורש.
בלא למסור את הנתונים המתבקשים בשדות החובה לא תוכל להירשם לשירותים הטעונים רישום.

מאגר המידע
הנתונים שתמסור בעת ההרשמה לשירותים באתר יישמרו במאגר המידע של חברת הבילינג "פלימוס", ש“ידיעות שורות” משתמשת בשירותיה לצורך סליקה.
אינך חייב על פי חוק למסור את המידע, אולם בלא למוסרו לא תוכל להשתמש בשירותים הללו.

השימוש במידע

בעת השימוש באתר, יכול שיצטבר מידע על נוהגיך, מידע או פרסומות שקראת באתר, העמודים שבהם צפית, ההצעות והשירותים שעניינו אותך, אמצעי התשלום ששימשו אותך, מקום המחשב שבאמצעותו ניגשת לאתרים ועוד.
“ידיעות שורות” תשמור את המידע במאגרי חברת הבילינג "פלימוס", שהיא משתמשת בשירותיה לצורך סליקה.
השימוש בנתונים אלה ייעשה רק על פי מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין – וזאת למטרות המפורטות להלן:

כדי לאפשר לך להשתמש בשירותים שונים באתר.
כדי לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים באתר, ובכלל זה ליצור שירותים ותכנים חדשים, המתאימים לדרישות המשתמשים באתר וציפיותיהם, ולשנות או לבטל שירותים ותכנים קיימים. המידע שישמש את "ידיעות שורות" לצורך כך יהיה בעיקרו מידע סטטיסטי, שאינו מזהה אותך אישית.
לשם יצירת אזורים אישיים באתר, שתוכל להתאים להעדפותיך.
לצורך רכישת מוצרים ושירותים באתר - לרבות פרסום מידע ותכנים מטעמך.
כדי להתאים את המודעות שיוצגו לעיניך בעת הביקור באתר לתחומי ההתעניינות שלך.
המידע שישמש את "שער למתחיל" לצורך כך לא יזהה אותך אישית בשם או בכתובת.
“ידיעות שורות” רשאית לשלוח אליך מדי פעם בדואר אלקטרוני מידע בדבר שירותיה וכן מידע שיווקי ופרסומי - בין אם מידע שהיא עצמה תפרסם ובין אם מידע שתקבל לצורך משלוח מידי מפרסמים אחרים. בכל עת תוכל לבקש לחדול מלקבל מידע, כאמור. עם זאת, “ידיעות שורות” לא תמסור את פרטיך האישיים למפרסמים.
ליצירת הקשר אתך (במקרה הצורך) או לצורך ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים, לרבות מפרסמים. מידע זה לא יזהה אותך אישית.
לכל מטרה אחרת, המפורטת במדיניות פרטיות זו או בתנאי השימוש של איזה מהשירותים הרלוונטיים באתר.
לשם תפעולו התקין ופיתוחו של האתר. המידע המשמש לצורך זה לא יועבר לצדדים שלישיים, אלא ככל שהדבר הותר במסגרת מדיניות פרטיות זו, כפי שתעודכן מדי פעם.


מסירת מידע לצד שלישי
“ידיעות שורות” לא תעביר לצדדים שלישיים את פרטיך האישיים ואת המידע שנאסף על פעילותך באתר
(ככל שפרטים ומידע זה מזהים אותך אישית), אלא במקרים המפורטים להלן:
בעת שתרכוש מוצרים ושירותים משותפי מסחר ותוכן של “ידיעות שורות”, או בעת שתיקח חלק בפעילויות תוכן של צד שלישי, או בפעילויות משותפות ל”ידיעות שורות” ולצד שלישי המוצגות באתר. במקרים אלה יועבר לשותפים אלה המידע הדרוש להם לשם השלמת תהליך הרכישה, ניהול פעילות התוכן הרלוונטית ושמירת הקשר אתך;
במקרה שתפר את תנאי השימוש באתר, את הוראות הסכם ההצטרפות לאתר או איזה מהשירותים המוצעים בו או תנאי שימוש באתר, או אם תבצע באמצעות האתר, או בקשר אתו, פעולות הנחזות כמנוגדות לדין, או ניסיון לבצע פעולות כאלה במקרים אלה, תהיה "ידיעות שורות" רשאית למסור את המידע לפי הנדרש;
אם יתקבל בידי “ידיעות שורות” צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטיך או את המידע אודותיך לצד שלישי;
כל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בינך לבין “ידיעות שורות”;
בכל מקרה ש“ידיעות שורות” תסבור כי מסירת המידע נחוצה כדי למנוע נזק חמור לגופך או לרכושך או לגופו או לרכושו של צד שלישי;
“ידיעות שורות” תהיה רשאית להעביר את פרטיך והמידע שנאסף בעקבות השימוש שעשית באתר לחברות אחרות מקבוצת "ידיעות אחרונות", ובלבד שהן תשתמשנה במידע זה רק על פי הוראות מדיניות פרטיות זו;
אם “ידיעות שורות” תארגן את פעילות האתר במסגרת תאגיד אחר, וכן במקרה שתתמזג עם גוף אחר או תמזג את פעילות האתר עם פעילותו של צד שלישי,היא תהיה זכאית להעביר לתאגיד החדש העתק מן המידע שנאגר אודותיך באתר ו/או במאגר המידע של חברת הבילינג "פלימוס", או כל מידע סטטיסטי שבידיה, ובלבד שתאגיד זה יקבל על עצמו כלפיך את הוראות מדיניות פרטיות זו.

Cookies
האתר משתמש ב"עוגיות" (Cookies) לצורך תפעול שוטף ותקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפותיך האישיות ולצורכי אבטחת מידע.
"עוגיות" (Cookies) הן קובצי טקסט, שהדפדפן שלך יוצר לפי פקודה ממחשבי “ידיעות שורות”.
חלק מהעוגיות יפקעו כאשר תסגור את הדפדפן, ואחרות נשמרות על גבי הכונן הקשיח במחשב שלך.
אם, לדוגמה, אתה משתמש במערכת ההפעלה "חלונות" ובדפדפן מסוג אינטרנט אקספלורר של חברת מייקרוסופט, תוכל למצוא אותם בספרייה c:windows.cookies וכן ב- c:windows.Temporary Internet Files. ה-Cookies מכילים מידע מגוון כדוגמת הדפים שבהם ביקרת, משך הזמן ששהית באתר, מהיכן הגעת אל האתרים, מדורים ומידע שאתה מבקש לראות בעת הכניסה לאתרים ועוד.
הם משמשים גם כדי לייתר את הצורך בהזנת פרטיך בכל פעם שאתה מבקר מחדש באתר. המידע ב-Cookies מוצפן, ו"שער למתחיל" נוקט  צעדי זהירות כדי להבטיח שרק מחשבים ממחשבי “ידיעות שורות” יוכלו לקרוא ולהבין את המידע האגור בהם.
אם אינך רוצה לקבל Cookies, תוכל להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלך. לשם כך היוועץ נא בקובץ העזרה של הדפדפן. זכור, עם זאת, שנטרול העוגיות עלול לגרום לכך שלא תוכל להשתמש בחלק מהשירותים והתכונות באתר.
בנוסף לכך, אתה יכול למחוק את ה-Cookies במחשבך בכל רגע. מוצע שתעשה כן - רק אם אתה משוכנע שאינך רוצה שהאתר יותאם להעדפותיך.
הואיל והעוגיות מונעות ממך לעתים את הצורך להזין שמות משתמש וסיסמאות, אל תמחק אותן אלא אם כן אתה משוכנע שרשמת תחילה במקום בטוח את כל הפרטים הדרושים לשימוש באתר.

שירותים של צדדים שלישיים
מערכת ניהול המשתמשים והניהול הכספי באתר מנוהלת על ידי חברת "פלימוס".
שירותים אלה מוגשים באמצעות מחשביה של חברת "פלימוס". במהלך השימוש שלך בשירותים אלה ייתכן שתתבקש למסור פרטים אישיים, או שייאסף לגביך מידע.
השימוש במידע זה כפוף למדיניות הפרטיות של מנהלי השירותים הללו ולא למדיניות הפרטיות של “ידיעות שורות”, ולכן מומלץ שתעיין גם במסמכי מדיניות הפרטיות שלהם.

אבטחת מידע
"ידיעות שורות" מיישמת באתר מערכות ונהלים לאבטחת מידע.
בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית למחשבי “ידיעות שורות”, אין בהם ביטחון מוחלט. לכן, “ידיעות שורות” לא מתחייבת שהשירותים באתר יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם.

זכות לעיין במידע
על פי חוק הגנת הפרטיות התשמ"א-1981, כל אדם זכאי לעיין בעצמו, או על ידי בא-כוחו שהרשהו בכתב או על ידי אפוטרופוסו, במידע שעליו המוחזק במאגר מידע.
אדם שעיין במידע שעליו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למוחקו.
אם בעל המאגר סירב למלא בקשה זו, עליו להודיע על כך למבקש באופן ובדרך שנקבעו בתקנות.
על סירובו של בעל מאגר מידע לאפשר עיון ועל הודעת סירוב לתקן או למחוק מידע, רשאי מבקש המידע לערער לפני בית משפט השלום באופן ובדרך שנקבעו בתקנות.
בנוסף, אם המידע שבמאגרי "ידיעות שורות" משמש לצורך פנייה אישית אליך, בהתבסס על השתייכותך לקבוצת אוכלוסין, שנקבעה על פי איפיון אחד או יותר של בני אדם ששמותיהם כלולים במאגר ("פנייה בהצעה מסחרית"), כי אז אתה זכאי על פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 לדרוש בכתב שהמידע המתייחס אליך יימחק ממאגר המידע.
"ידיעות שורות" תמחק במקרה זה מידע הדרוש לה רק כדי לפנות אליך בהצעות מסחריות כאמור לעיל.
מידע הדרוש ל"ידיעות שורות" לשם ניהול עסקיה - לרבות תיעוד פעולות מסחריות ואחרות שביצעת באתר - יוסיף להישמר ב"ידיעות שורות" על פי דין, אך לא ישמש עוד לצורך פניות אליך.
אם בתוך 30 יום לא תקבל הודעה כי המידע שנתבקשה "ידיעות שורות" למחוק אכן נמחק על פי סעיף זה, תהיה זכאי לפנות לבית משפט השלום באופן הקבוע בתקנות שמכוח החוק, כדי שיורה ל"ידיעות שורות" לפעול כאמור.

שינויים במדיניות הפרטיות
“ידיעות שורות” רשאית לשנות מעת לעת את הוראות מדיניות הפרטיות.
אם יבוצעו במדיניות זו שינויים מהותיים, בהוראות שעניינן השימוש במידע אישי שמסרת, תפורסם על כך הודעה בעמוד הבית של האתר.

למידע אודות תקנון האתר לחץ כאן

ידיעות טכנולוגיות - פיתוח טכנולוגיות, מוצרים ומערכות מידע
כל הזכויות שמורות © "שער למתחיל" צרו קשר שאלות ותשובות מדיניות פרטיות תנאי שימוש